Maximumcapaciteit

De directies van de Gistelse basisscholen bepaalden in samenspraak met hun schoolbestuur hun maximumcapaciteit.

Dit is een gevolg van het inschrijvingsdecreet. Ze bekeken daarbij ook of hun schoolpopulatie een afspiegeling is van de buurt waar de school zich bevindt. Zowel voor de scholen in Gistel als voor die in de deelgemeenten stellen zich geen grote problemen.

De vastgelegde maximumcapaciteit laat ook uitschijnen dat de basisscholen geen inschrijvingsbeperkingen zullen uitschrijven.

Het maximaal toegelaten aantal leerlingen voor onze school is 445 leerlingen .

Het huidig aantal leerlingen bevindt zich een eind onder die capaciteitslimiet. De vrije onderwijskeuze blijft in Gistel dus gevrijwaard.
In elke Gistelse basisschool kan al vanaf 1 september worden ingeschreven voor het daaropvolgende schooljaar