Zorg

Met onze zorgwerking willen we alle kinderen maximale kansen geven.

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor een vlotte communicatie tussen de verschillende partijen. De zoco ...

  • legt contacten met CLB-medewerkers, met revalidatiecentra, met de directie, met logopediste, de zorgleerkracht, ouders, opvoeders, ...
  • maakt het verslag van overlegmomenten en volgt de gemaakte afspraken nauwgezet op.
  • ondersteunt de school en de leerkracht op de klasvloer m.b.t. zorg.
  • begeleidt de leerlingen met zorgvragen.
  • is het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten, directie, CLB,...
  • verdiept zich in specifieke leerproblemen.
  • zet acties op ter verbetering van het onderwijs.