Schoolraad

De schoolraad is paritair samengesteld uit afgevaardigden van de 3 afdelingen van de school.
In de schoolraad zijn de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap uit Gistel, Moere en Zevekote vertegenwoordigd.
De schoolraad behandelt thema’s op schoolniveau.

 • Lestijdenpakket
 • Facultatieve vrije dagen
 • Pedagogische prioriteiten
 • Schoolreglement
 • Werkzaamheden op school
 • Preventie en veiligheid

Via de voorzitter is er systematisch overleg met het schoolbestuur.


Leden van de schoolraad:

 • Brenda Dekeyzer, personeelslid Gistel
 • Bert Devoldere, personeelslid Zevekote
 • Kathy Doom, personeelslid Moere
 • Lennert Tyberghein, oudergeleding Gistel
 • David Clybouw, oudergeleding Zevekote
 • Virginie Verstegen, oudergeleding Moere
 • Catherine Allary, lokale gemeenschap Zevekote
 • Carine Logghe, lokale gemeenschap Moere
 • Bob Depuydt, lokale gemeenschap Gistel
 • Evelien Bulcke, directeur/ adviseur